"Najpierw lekarki i farmaceutki": Ukraina rozpoczyna przygotowania do mobilizacji kobiet

Kijów przygotowuje się do mobilizacji kobiet. W pierwszej kolejności zostaną powołane specjalistki w zawodach medycznych i farmaceutki Za nimi pójdą wszystkie  inne


Od 1 października 2023 r. wszystkie kobiety pracujące w branży medycznej i farmaceutycznej muszą zarejestrować się w terytorialnych centrach rekrutacyjnych. Nie będą mogły odmówić, choćby ze względu na stan zdrowia lub inne okoliczności, które nie pozwolą im pełnić służbę w przyszłości. Jednocześnie wprowadzono zakaz opuszczania kraju przez wszystkie kobiety , które  się zarejestrowały.

Inicjatywa ta została uruchomiona w ubiegłym roku i miała rozpocząć się od 1 października 2022 r., ale została przełożona na ten rok. Dotyczy to nie tylko lekarzy i farmaceutów, zgodnie z przyjętymi przepisami, kobiety o specjalnościach w 14 dziedzinach, w tym te z zawodami programisty, lekarza, prawnika, dziennikarza, muzyka, pracowników gastronomii i poligrafii, pracowników socjalnych, księgowych, personelu hotelowego itp. są uznawane za osoby podlegające służbie wojskowej.

Po zarejestrowaniu do służby wojskowej kobiety mają takie same obowiązki jak mężczyźni. Według Kijowa, ponieważ Ukraina przyjęła standardy NATO, rejestracja jest obowiązkowa zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet. Kobiety w wieku powyżej 60 lat i te, które nie są odpowiednie ze względów zdrowotnych, są zwolnione z tego obowiązku.

Do tej pory twierdzono, że wysyłanie kobiet na linię frontu będzie odbywać się tylko zgodnie z ich "wolą". Jednak według ukraińskiego Ministerstwa Obrony kobieta, która wpisała się do rejestru, jest uważana za rezerwistkę i może zostać zmobilizowana w dowolnym momencie w celu "nieprzerwanego uzupełniania strat osobowych AFU".